ĐỂ KHÁCH HÀNG LUÔN QUAY LẠI WEBSITE CỦA BẠN

Nguồn: Internetmarketing.inet.vn

Đối
với một Seoer và Internet Marketer thì việc thu hút tìm cách giữ chân
khách hàng quay trở lại website rất quan trọng. Kinh nghiệm bán hàng
cho thấy khách hàng cũ quay lại website luôn mang lại hiệu quả cũng
như tiết kiệm chi phí so với việc tìm khách hàng mới.


ĐỂ KHÁCH HÀNG LUÔN QUAY LẠI WEBSITE CỦA BẠN  Internet-marketing-02
Hiện
nay, doanh nghiệp hoạt động trên Internet có vô số đối thủ cạnh
tranh, vậy làm thế nào để khách hàng quay trở lại Website của bạn?
Slide dưới đây sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi này.

Để tham khảo slide hướng dẫn, các bạn truy cập vào LINK SAU ĐÂY NHÉ: INTERNET MARKETING

Nguồn: Internet Markeitng